Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojas

Vytautas Landsbergis gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir akių gydytojos Onos Jablonskytės-Landsbergienės šeimoje. Gimtajame mieste baigė vidurinę ir J. Gruodžio muzikos mokyklas. 1950 m. įstojo į Valstybinę konservatoriją Vilniuje, ją baigė 1955 m. ir ligi šiol gyvena Lietuvos sostinėje.

1952 m. dar studijuodamas V. Landsbergis ėmėsi pedagoginio darbo ir dirbo iki 1990 m. kovo mėn.: dėstė fortepijoną Vilniaus M. K. Čiurlionio muzikos mokykloje, Valstybinėje konservatorijoje, jos Klaipėdos fakultetuose, Vilniaus Pedagoginiame institute. 1969 m. apgynė disertaciją „M. K. Čiurlionio kompozitoriaus kūryba“. 1978-1990 m. – Lietuvos Muzikos Akademijos profesorius. Čia 1994 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją.

V. Landsbergis – politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, išleidęs apie 30 knygų, kuriose daugiausia gvildeno M. K. Čiurlionio kūrybą, o vėlesniais metais – Lietuvos ir tarptautinius politinius klausimus. Jis suredagavo ir išleido visus M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui. V. Landsbergis taip pat ir publicistas, visuomenės veikėjas, ilgai buvęs Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos ir sekretoriato nariu, ligi šiol yra M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkas, Lietuvos šachmatų federacijos garbės pirmininkas. V. Landsbergis yra išleidęs poezijos knygų ir atsiminimus. 1975 m. už monografiją „Čiurlionio kūryba“, o 1988 m. – už monografiją „Česlovo Sasnausko gyvenimas ir darbai“ jis buvo apdovanotas Lietuvos SSR premija. V. Landsbergis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine, Prancūzijos Garbės Legiono II laipsnio ordinu bei daugelio pasaulio žymių universitetų Garbės daktaro laipsniais ir kt. V. Landsbergis nuo 1995 m. yra tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų ir pianistų konkurso tarybos pirmininkas.

Daugiau – oficialiame V. Landsbergio tinklapyje.

VšĮ “Klasika LT”
www.klasika.org

Informacija apie M. K. Čiurlionio festivalį:
[email protected]