Rasa Jakutytė-Biveinienė

Rasa Jakutytė-Biveinienė

Rasa Jakutytė-Biveinienė

Pianistė, koncertmeisterė (Lietuva-Ispanija)

Pianistė, profesorė, daugelio kamerinių ansamblių narė, aktyvi organizatorė įvairių tarptautinių fortepijono forumų bei koncertų ciklų, daugelio tarptautiniu fortepijono konkursų žiuri narė.

Baigė J. Naujalio muzikos gimnaziją (mokytojos B. Budzinauskienės kl.) ir vėliau tęsė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. Olgos Šteinberg klasėje.

Dar būdama II kurso studentė pradėjo dirbti koncertmeistere Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedroje. Baigusi studijas 2 metus dėstė fortepijono specialybę Klaipėdos universiteto Muzikos fakulteto fortepijono katedroje, vėliau – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje koncertmeisterio ir fortepijono katedrose.

Aktyviai koncertavo su žymiais Lietuvos dainininkais G. Kaukaite, V. Noreika, I. Milkevičiūte, L. Linaburgyte, L. Norvaiša, L. Pautienium, A. Rubežium, G. Bergorulka ir daugeliu kitu.

Bendradarbiavo su Lietuvos dirigentais J. Aleksa, G. Rinkevičiumi, S. Sondeckiu, R. Geniušu.

R. Biveinienė-Jakutytė buvo koncertų ciklo "Jaunieji talentai" įkūrėja ir meno vadovė (1995 - 2000). Šio ciklo koncertuose Lietuvos visuomenei buvo pristatomi talentingiausi Lietuvos jaunieji dainininkai ir pianistai - koncertmeisteriai. Šio ciklo koncertuose bendradarbiavo muzikologas V. Gerulaitis, S. Sondeckio vadovaujamas Lietuvos kamerinis orkestras, koncertus rėmė Lietuvos menininkų rūmai (vadovė A. Balčiūnienė), Lietuvos valstybinė filharmonija, radijas ir spauda.

Nuo 2000 metų R.Biveinienė-Jakutytė gyvena Ispanijoje. Sėkmingai išlaikiusi valstybinius egzaminus (ispanų - galegų kalbos, muzikos istorijos, muzikines analizės bei harmonijos, pedagoginio mokslinio darbo gynimas ir 45 min. solo rečitalis) ji buvo pakviesta dirbti į Valstybinę Vigo muzikos konservatoriją (Conservatorio Superior de Música de Vigo).

Ispanijoje R. Biveinienė–Jakutytė tęsė aktyvią koncertinę veiklą kaip solistė ir kaip įvairių kamerinių ansamblių narė, su žymiais atlikėjais, kaip F. Raña (Ispanija), K. Smith (Anglija), A. Moraguez (Kuba), E. Speller (Belgija), B. Beed (Australija) ir t.t.

Dalyvauja įvairiuose prestižiniuose tarptautiniuose festivaliuose:  "Espazos sonoros" (Ispanija), "Piné Musica Festival" (Italija), "Festival das Quintas" (Portugal), "Mondi Sonori" (Italija), IKFEM (Ispanija) ir daugelyje kitų.

R. Biveinienė-Jakutytė yra trijų kamerinės muzikos festivalių įkurėja ir meno vadovė: "Atardeceres en Aldan", "Festival de Piano de Vigo", "Festival de Música de Cámara en Real Club Náutico".

R. Biveinienė-Jakutytė dalyvauja kaip žiuri narys  nacionaliniuose ir tarptautiniuose pianistų konkursuose, taip pat dalyvauja įvairiose mokslinėse konferencijose bei mokymo programų kūrime Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje.

Profesorė yra kviečiama į įvairias Europos konservatorijas pravesti Fortepijono Meistriškumo Kursus. Taip pat R. Biveinienė-Jakutytė aktyviai bendradarbiauja įvairiuose bendruose meistriškumo kursuose kartu su žymiais Europos pedagogais, kaip J. Kern ( "Mozarteum", Austrija), I. Balas ("Academia B. Bartok", Vengrija), A. Meinel ( Conservatorio"F. Mendehlsson" Vokietija), R. Bambace (Conservatorio"Lucio Campiani", Italija), V. Balsani (Conservatorio di musica di "G.Verdi").

Už aktyvią koncertinę ir pedagoginę veiklą R. Biveinienei-Jakutytei buvo suteiktas "Galicijos garbės pilietės" titulas (2011).

VšĮ “Klasika LT”
www.klasika.org

Informacija apie M. K. Čiurlionio festivalį:
[email protected]