Rokas Zubovas

Rokas Zubovas

Rokas Zubovas

Pianistas, M. K. Čiurlionio provaikaitis

Pianistas, M. K. Čiurlionio namų Vilniuje vadovas Rokas Zubovas yra vienas pagrindinių M. K. Čiurlionio palikimo puoselėtojų pasaulyje. Jis yra įrašęs ir koncertuose atlikęs visus Čiurlionio kūrinius fortepijonui, su paskaitomis ir koncertais, skirtais M. K. Čiurlionio kūrybai, yra aplankęs daugelį Europos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikos valstybių, skaito pranešimus įvairiais M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėjimo klausimais tarptautinėse konferencijose. Pianistas, kuris yra ir M. K. Čiurlionio provaikaitis, sukūrė savo žymiojo prosenelio vaidmenį meniniame filme ,,Laiškai Sofijai”.

Pianistas Rokas Zubovas Baigė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir De Paul Universitete Čikagoje, taip pat tobulinose Šveicarijoje, Heinrich Neuhaus Institute. Jis dėstė fortepijoną Saint Xavier University (Čikagoje, JAV), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje ir Vytauto Didžiojo Universiteto muzikos akademijoje Kaune, kur jam 2013 metais buvo suteiktas profesoriaus vardas, o šiuo metu pianistas yra Vilniaus M. K. Čiurlionio namų direktorius.

Rokas Zubovas koncertavo Pietų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Europos ir Azijos šalyse, yra koncertavęs su Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos simfoniniais ir kameriniais orkestrais. 2010 metais jis įrašė visus M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui į 6 kompaktines plokšteles. Jo įrašyti kūriniai fortepijonui, fortepijoniniam duetui ir įvairiems kameriniams ansambliams skamba daugiau nei penkiolikoje kompaktinių plokštelių.

Rokas Zubovas rengia muzikos festivalius, rašo straipsnius įvairiais muzikos ir kultūros klausimais, sukūrė pagrindinį vaidmenį meniniame filme ,,Laiškai Sofijai”, skaitė pranešimus įvairiais M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėjimo klausimais mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Estijoje, Argentinoje ir Belgijoje.

VšĮ “Klasika LT”
www.klasika.org

Informacija apie M. K. Čiurlionio festivalį:
[email protected]